STUCCO VELVET PLUS: ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ο stuccovelvet PLUS είναι ένας ενισχυμένος ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος οικοδομικών επιφανειών υπό μορφή κονίας με βάση το λευκό τσιμέντο.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΜορφήΥπόλευκη κονία
Φαινόμενη πυκνότητα1,4 gr / cm2
Πυκνότητα νωπού κονιάματος1,37 gr / cm2
Στερεά συστατικά100 %
ΤοξικότηταΔεν υφίσταται
Χρόνος ξήρανσης (στέγνωμα)15-20 min ( +23°C –σχετική υγρασία -50% )
Ph πολτού> 11
Χρόνος ζωής στο δοχείο4-5 h ( +23°C –σχετική υγρασία -50% )
Συνιστώμενη αναλογία ανάμιξης1 μέρος βάρος νερού / 2-2,5 μέρη PLUS


ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
O stuccovelvet PLUS εφαρμόζεται σε:
 • Καινούργιο ή πεπαλαιωμένο σκυρόδεμα.

 • Εμφανές μπετόν.

 • Ελαφρά δομικά στοιχεία σκυροδέματος.

 • Σοβάδες.

 • Πλινθοδομή.

 • Τσιμεντόλιθοι.

 • Πάνελ αμιαντοτσιμέντου.

 • Ηρακλείτη και άλλα παρόμοια υλικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
O stuccovelvet PLUS:
 • Καταργεί παλαιότερους τρόπους προεργασίας όπως λάδωμα ή σέρτικο.

 • Περιέχει ακρυλικές ρητίνες και συνθετικές ίνες.

 • Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

 • Μαλακό και αφράτο δούλεμα.

 • Κατάλληλος για πιστόλι.

 • Εξαιρετικός στο τρίψιμο.

 • Ισχυρή πρόσφυση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ:
 • Η επιφάνεια που θα δεχτεί το προϊόν πρέπει να είναι καθαρή από τυχόν έλαια ξυλότυπων, λιπαρές ύλες, ρύπους ή σκόνη από τις οικοδομικές εργασίες.

 • Σε περίπτωση πολύ υψηλής θερμοκρασίας κατά τους θερινούς μήνες ή σε εξωτερικό χώρο που δέχεται επίδραση ρεύματος αέρα ή ανέμου συνίσταται η διαβροχή του υποστρώματος με νερό.

 • Παλιές επικαλύψεις ή ξεφλουδισμένα τμήματα πρέπει να τρίβονται και να καθαρίζονται καλώς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
 • Μέσα σε ένα καθαρό δοχείο βάζετε 1 lt. καθαρό νερό και προσθέτετε υπό ανάδευση 2,2-2,4 kg προϊόν έως ότου να σχηματιστεί ομοιογενής πολτός απαλλαγμένος από σβόλους.

 • Αφήστε το μίγμα 1-2 λεπτά σε ηρεμία. Κατόπιν αναδείξτε ξανά και εφαρμόστε.

 • Δεν θα πρέπει να προσθέσετε νερό στον έτοιμο πλέον πολτό πέραν της αρχικής ποσότητας αλλά κατά διαστήματα να αναδεύετε μερικές φορές το μίγμα ώστε να μην χάνει την πλαστικότητα του.

 • Η επίχρυση γίνεται με σπάτουλα σε δύο ή τρεις διαστρώσεις με διαφορά 3-4 ωρών η μια από την άλλη.

 • Η σπατουλαρισμένη επιφάνεια επιδέχεται βαφή με ακρυλικό, πλαστικό χρώμα.

 • Πριν την εφαρμογή θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσεων των χρωμάτων αυτών όσον αφορά την προεργασία βαφής.

 • Η επιφάνεια του προϊόντος δέχεται αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι ή αστάρι διαλυτών.

 • Μην σπατουλάρετε σε θερμοκρασία μικρότερη των +6°C.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:1 – 1,5 kg / m 2 (για δύο διαστρώσεις).


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σε χάρτινους σάκους των (5 kg x 4 τεμ.). Σε δέματα των 20 kg. Σε παλέτα 1200 kg.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ:12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής για αποθήκευση στην αρχική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρές και δροσερές συνθήκες.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:O stuccovelvet PLUS όσο είναι νωπός, καθαρίζεται με νερό. Μετά την σκλήρυνση του ο καθαρισμός γίνεται με μηχανικά μέσα.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 • Το προϊόν είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

 • Σε περίπτωση ιδιομορφίας του υποστρώματος ή αμφιβολίας για την καταλληλότητα του προϊόντος στη συγκεκριμένη επιφάνεια θα πρέπει να συμβουλεύεστε το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας.

 • Η προδιαγραφή του προϊόντος αναφέρεται σε συγκεκριμένες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας .Ο χρόνος ξηράνσεως ,οι χρόνοι πήξεως και σκληρύνσεως καθώς και οι μηχανικές αντοχές του κονιάματος υπό ορισμένες συνθήκες είναι δυνατόν να παρουσιάζουν σχετική απόκλιση. Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται τα ανωτέρω μεγέθη είναι η σχετική υγρασία, η θερμοκρασία, τα δημιουργούμενα ρεύματα (εξαερισμός), το πορώδες και η υφή του υποστρώματος καθώς και η υπερδοσολογία του προστιθέμενου νερού στο κονίαμα.


Copyright 2009 © Helvico Hellas