ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΛΛΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΩΣ C1
ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
C1 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες ΕΝ 1348, 8.2 >0,5 N/mm2
    Αντοχή σε πρόσφυση μετά από θέρμανση στους +70°C επί 14 μέρες ΕΝ 1348, 8.4 >0,5 N/mm2
    Αντοχή σε πρόσφυση μετά από εμβαπτίσει στο νερό επί 21 ημέρες ΕΝ 1348, 8.3 >0,5 N/mm2
    Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 25 κύκλους ψύξης - απόψυξης ΕΝ 1348, 8.5 >0,5 N/mm2
    Ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 1348 >20 min
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΛΛΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΩΣ C2
ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
C2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες ΕΝ 1348, 8.2 >1,0 N/mm2
    Αντοχή σε πρόσφυση μετά από θέρμανση στους +70°C επί 14 μέρες ΕΝ 1348, 8.4 >1,0 N/mm2
    Αντοχή σε πρόσφυση μετά από εμβαπτίσει στο νερό επί 21 ημέρες ΕΝ 1348, 8.3 >1,0 N/mm2
    Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 25 κύκλους ψύξης - απόψυξης ΕΝ 1348, 8.5 >1,0 N/mm2
    Ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 1348 >20 min
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
T ΜΗ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑ ΚΟΛΛΑ Προσδιορισμός ολίσθησης ΕΝ 1308 <0,5mm
E ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΝ 1346 >30 min
F ΤΑΧΥΠΗΧΤΗ ΚΟΛΛΑ Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 24 ώρες ΕΝ 1348 >0,5 N/mm2


ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 12004
 C1 Τσιμεντοειδής κόλλα.
 C1T Τσιμεντοειδής κόλλα με μηδενική ολίσθηση.
 C1E Τσιμεντοειδής κόλλα με αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης (open time).
 C1F Τσιμεντοειδής κόλλα ταχείας πήξεως .
 C1TE Τσιμεντοειδής κόλλα με μηδενική ολίσθηση.

Τσιμεντοειδής κόλλα με αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης.
 C1FT Τσιμεντοειδής κόλλα ταχείας πήξεως με μηδενική ολίσθηση.
 C1FE Τσιμεντοειδής κόλλα ταχείας πήξεως με αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης.
 C2 Τσιμεντοειδής κόλλα με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.
 C2T Τσιμεντοειδής κόλλα με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και μηδενική ολίσθηση.
 C2E Τσιμεντοειδής κόλλα με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά με αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης.
 C2F Τσιμεντοειδής κόλλα ταχείας πήξεως με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.
 C2TE Τσιμεντοειδής κόλλα με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, μηδενική ολίσθηση και με αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης.
 C2FT Τσιμεντοειδής κόλλα ταχείας πήξεως με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και μηδενική ολίσθηση.
 C2FE Τσιμεντοειδής κόλλα ταχείας πήξεως με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και με αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης.
Στα προϊόντα μας τα παραπάνω σύμβολα αντικατοπτριζουν, την ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να διαλέξουμε το κατάλληλο προϊόν για την κατάλληλη εργασία.


Copyright 2009 © Helvico Hellas