HHF-3002: ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Το ΗΗF-3002 είναι ενός συστατικού υδροαπωθητικός εμποτισμός για απορροφητικά υποστρώματα τσιμεντοειδούς βάσης. Διεισδύει εύκολα στους ανοιχτούς πόρους του υποστρώματος προσδιορίζοντας του ανθεκτικές υδροαπωθητικές ιδιότητες ενώ επιτρέπει την διαπερατότητα των υδρατμών και στις δύο κατευθύνσεις.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΜορφήΆχρωμο υγρό
Χημική βάσηΣιλοξάνη σε οργανικό διαλύτη
Πυκνότητα~ 0,800 kg/lit (στους +20°C )
Σημείο ανάφλεξης ~ 36-40°C


ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Το ΗΗF-3002 χρησιμοποιείται ως υδροαπωθητική και άχρωμη προστατευτική στρώση σε επιφάνειες όπως:
 • Εκτεθειμένα απορροφητικά υλικά όπως το σκυρόδεμα κτλ.

 • Τσιμεντοειδή επιχρίσματα.

 • Πλακίδια σκυροδέματος.

 • Ινοπλισμένο τσιμέντο.

 • Τοιχοποιίες (ασβεστούχος και αργιλική άμμος ,μη καλοποιημένη).

 • Φυσική πέτρα κτλ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
Το ΗΗF-3002 προσφέρει:
 • Μειώνει την τριχοειδή απορρόφηση του νερού.

 • Βελτιώνει τη αντοχή σε παγετό και αντιπαγωτικά άλατα.

 • Μειώνει την εξάνθηση χωρίς χρωματικές αλλοιώσεις.

 • Μειώνει την διείσδυση ρύπων στους πόρους.

 • Βελτιώνει τη θερμική μόνωση.

 • Μπορεί να επικαλυφθεί με βαφές διασποράς.

 • Υψηλότερη ανθεκτικότητα και αντοχή σε σχέση με συμβατική αντιμετώπιση με βαφές βάσεως σιλικόνης.

 • Συνήθως δεν επηρεάζει την εμφάνιση του υποστρώματος.

 • Μειώνει την διείσδυση και μεταφορά χλωριόντων.

 • Δεν λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ:
 • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι υγιές και απαλλαγμένο από σκόνες, ρύπους, λάδια και λιπαρές ουσίες, άλατα, εξανθήματα και υπάρχουσες στρώσεις βαφών .

 • Βέλτιστος καθαρισμός επιτυγχάνεται βουρτσίζοντας με κατάλληλα διαλυτικά ή ελαφρά αμμοβολή ή ατμοκαθαρισμό.

 • Ρωγμές μεγαλύτερου εύρους από 200 μικρά σε σκυρόδεμα πρέπει να επισκευάζονται πριν την εφαρμογή της υδροφοβικής βαφής.

 • Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε στεγνά, πολύ απορροφητικά υποστρώματα.

 • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό χωρίς μεμονωμένες επιφάνειες σε παρουσία υγρασίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
 • Το ΗΗF-3002 είναι έτοιμο για χρήση και δεν πρέπει να αραιώνεται.

 • Εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας χαμηλής πίεσης ψεκαστήρα, πινέλο ή ρολό, δουλεύοντας από πάνω προς τα κάτω προσεκτικά ώστε να μην τρέχει πάνω στην επιφάνεια το προϊόν.

 • Εφαρμόστε επακόλουθες στρώσεις «νωπό σε νωπό».

 • Μπορεί να επικαλυφθεί με πολυμερείς βαφές βάσης νερού και διαλύτου.

 • Για επικάλυψη βαφών βάσεως διαλύτου αφήστε τουλάχιστον 5 ώρες μετά την εφαρμογή του υδατοαπωθητικού εμποτισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
 • Ελάχιστη ηλικία σκυροδέματος ή κονιάματος τουλάχιστον 4 εβδομάδων.

 • Δεν επιτρέπεται η επικάλυψη με ασβεστόνερο ή τσιμεντόχρωμα.

 • Εάν υπάρχουν αυστηρές αισθητικές απαιτήσεις (συνήθως όταν χρησιμοποιείται σε φυσική πέτρα) συνιστάται η διεξαγωγή προκατακτικών δοκιμών καθώς σε ορισμένους λίθους μπορεί να προκληθεί ελαφριά σκίαση της επιφάνειας.

 • Το ΗΗF-3002 δεν προορίζεται για σφράγιση εμφανών ρηγματώσεων από διείσδυση υγρασίας.

 • Τα δομικά μέλη που δεν επικαλύπτονται (π.χ. παράθυρα ,κουφώματα αλουμινίου) πρέπει να προστατεύονται από επαφή με το ΗΗ-3002.

 • Σε περίπτωση κηλίδων καθαρίστε αμέσως χρησιμοποιώντας επιπλέον διαλύτη εάν είναι απαραίτητο.

 • Θερμοκρασία υποστρώματος: +5°C έως +35°C.

 • Υγρασία υποστρώματος: 5% μέγιστη.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ~ 0,300 – 0,500 kg/m2 (0,375-0,625 lit/m2) ανά στρώση για κανονικής απορροφητικότητας υπόστρωμα. Για να διασφαλιστεί ανθεκτικότητα του προϊόντος πρέπει να εφαρμοστεί σε τουλάχιστον 2 στρώσης.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Το ΗΗF-3002 συσκευάζεται σε δοχεία των 1lit σε κιβώτιο των 24 τεμ. Καθώς και 5 lt και 18 lt .


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: Ένας χρόνος εφόσον το δοχείο παραμείνει κλειστό και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία +5°C - +30°C.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τα εξαρτήματα εφαρμογής με White – spirit αμέσως μετά την χρήση. Σκληρημένο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Το ΗΗF-3002 δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές ωρίμανσης αλλά πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή για τουλάχιστον 3 ώρες στους +20°C. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5°C - +30°C.

Copyright 2009 © Helvico Hellas