HH-1000: ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ

Το ΗΗ-1000 είναι ένα μίγμα από ειδικά τσιμέντα, επιλεγμένα αδρανή και συνθετικά στεγανοποιητικά πρόσμικτα, το οποίο αναμιγνύεται με νερό σχηματίζοντας μια πάστα με οσμωτικές ιδιότητες, εύκολη στην εφαρμογή με βούρτσα.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΜορφήΤσιμεντοειδής κονία
ΑπόχρωσηΛευκό – γκρι
Χημική βάση Τσιμέντο με ειδικά σύνθετα
Στεγανοποιϊτικά πρόσμικτα Λευκό Γκρι
Αντοχή σε θλίψη 7 ημερών ≥ 20 Ν/mm2 > 25 Ν/mm2
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών > 25 Ν/mm2 > 30 Ν/mm2
Αντοχή σε κάμψη 7 ημερών > 5 Ν/mm2 > 7 Ν/mm2
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών > 7 Ν/mm2 > 10 Ν/mm2
Δύναμη πρόσφυσης για την πρώτη στρώση > 0,56 Ν/mm2 > 0,68 Ν/mm2
Δύναμη πρόσφυσης μεταξύ των στρώσεων > 0,4 Ν/mm2 > 0,6 Ν/mm2


ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Το ΗΗ-1000 εφαρμόζεται σε: Τέλεια στεγάνωση σε
 • Φρεάτια ανελκυστήρων.

 • Τάφρους και ορύγματα.

 • Κελάρια και χώρους υπογείων.

 • Τοίχοία αντιστήριξης γαιών ,πλάκες επί εδάφους.

 • Δεξαμενές και στέρνες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
Το HΗ-1000:
 • Επιτυγχάνει ανθεκτική στεγάνωση σε σκυρόδεμα,τοιχοποιία και άλλα οικοδομικά υποστρώματα διαμόρφωσης τοίχων αντιστήριξης.

 • Κατάλληλο για την αντιμετώπιση φαινομένων ανοδικής υγρασίας και διεισδύσεων αρνητικής πίεσης καθώς και για την στεγανοποίηση και αντιμετώπιση θετικών πιέσεων νερού.

 • Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7atm.

 • Είναι απλό ,εύκολο στην εφαρμογή με βούρτσα.

 • Ανθεκτικό σε πιέσεις που αναπτύσσονται από ανερχόμενη στάθμη υπογείου ορίζοντα ή από υπόγεια λιμνάζοντα νερά.

 • Αποτελεσματική ,οικονομική στεγάνωση σε υφασμάτινες κατασκευές.

 • Δεν διαβρώνει το χάλυβα του οπλισμένου σκυροδέματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ: Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να διαβρέχεται χωρίς να σχηματίζονται λιμνάζοντα νερά. Σε υποστρώματα που υπόκεινται σε δονήσεις ή σε έντονες συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, ταράτσες, μπαλκόνια, πισίνες κτλ. θεωρείται απαραίτητη η ελαστικοποίηση του ΣΥ-3007.
Αυτό επιτυγχάνεται με την προσθήκη 5-10 kg HELVICO LATEX σε 25 kg ΗΗ-1000 και ποσότητας νερού ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
 • To ΗΗ-1000 προστίθεται στο νερό υπό ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός κατάλληλος για επάλειψη.

 • Το υλικό εφαρμόζεται με βούρτσα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, ανάλογα με την καταπόνηση.

 • Πάχη μεγαλύτερα από 1 mm ανά στρώση πρέπει να αποφεύγονται λόγω του κινδύνου ρηγμάτωσης του υλικού.

 • Κάθε νέα στρώση εφαρμόζεται αφού στεγνώσει η προηγούμενη.

 • Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Ανάλογα με την επιβράδυνση από το νερό, η ελάχιστη απαιτούμενη συνολική κατανάλωση του ΣΥ-3007 και το αντίστοιχο συνολικό πάχος στρώσης του υλικού είναι.

Επιβάρυνση Ελάχιστη κατανάλωσηΕλάχιστο πάχος
Υγρασία2,0 kg / m2Περίπου 1,5 mm
Νερό χωρίς πίεση3,0 kg / m2Περίπου 2,0 mm
Νερό υπό πίεση3,5-4,0 kg / m2Περίπου 2,5 mm


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:Το ΗΗ-1000 συσκευάζεται σε χαρτόσακους των 25 kg.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής για αποθήκευση στην αρχική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρές και δροσερές συνθήκες.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Το ΗΗ-1000 όσο είναι νωπό καθαρίζεται με νερό. Μετά την σκλήρυνση του ο καθαρισμός γίνεται με μηχανικά μέσα.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 • Σε περιπτώσεις νερού υπό πίεση πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε η άντληση, που κρατά χαμηλή τη στάθμη του νερού, να λειτουργεί συνεχώς (με αυτόματη διάταξη) κατά τη διάρκεια των εργασιών και να συνεχίζεται έως ότου σκληρυνθεί αρκετά το ΣΥ-3007, δηλαδή για περίπου 7 ημέρες.

 • Ο φορέας της στεγανωτικής στρώσης (τοίχος, δάπεδο κλπ.) πρέπει να έχει υπολογιστεί κατάλληλα, ώστε να επαρκεί στατικά στην υδροστατική πίεση του νερού.

 • Ένα έχει γίνει εκ των υστέρων εσωτερική στεγανοποίηση και το δάπεδο είναι βατό, πρέπει η στεγανοποιημένη με ΣΥ-3007 επιφάνεια του δαπέδου να προστατευθεί με μια στρώση τσιμεντοκονίας.

 • Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι, ελάχιστη +5°C / μέγιστη +35°C.

 • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.

 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.


Copyright 2009 © Helvico Hellas