Η εταιρεία ξεκίνησε ως οικογενειακή επιχείρηση το 1927, με βασική δραστηριότητα την παραγωγή ασβεστοπολτού και την εμπορία δομικών υλικών.

Μετά από πορεία δεκαετιών, το 2005, μετονομάστηκε σε HELVICO HELLAS και έκτοτε δραστηριοποιείται στην παραγωγή και προώθηση ειδικών δομικών υλικών. Όπως αναφέρει και ο διακριτικός τίτλος της, η εταιρεία είναι αμιγώς ελληνικών συμφερόντων.

Η HELVICO HELLAS έχει διακριθεί στον τομέα των κατασκευών, για την εξαιρετική ποιότητα των υλικών που παράγει και διαθέτει σε ιδιώτες και επαγγελματίες.

Το φάσμα των προϊόντων της HELVICO HELLAS καλύπτει την στεγάνωση, την μόνωση, την επισκευή, την ανακαίνιση, την αρμολόγηση, το επίχρισμα, και πάσης φύσεως κονιάματα συγκόλλησης υλικών.

Επιπλέον, έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό στον τομέα των διακοσμητικών υλικών, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όπως πατητή τσιμεντοκονία τοίχου & δαπέδου, ειδικά διακοσμητικά επιχρίσματα καθώς και προϊόντα συντήρησης και αναστήλωσης παραδοσιακών και ιστορικών μνημείων.

Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων είναι:
  • ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ
  • ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
  • ΣΤΟΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
  • ΣΟΒΑΔΕΣ – ΕΠΙΧΡΥΣΜΑΤΑ
  • ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
  • ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΜΟΝΩΤΙΚΑ
Η στρατηγική ανάπτυξης της HELVICO HELLAS επικεντρώνεται στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της καθώς και στην διατήρηση χαμηλού κόστους αυτών, τόσο για τον επαγγελματία, όσο και για τον ιδιώτη καταναλωτή.

Η παραγωγική διαδικασία της εταιρείας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001.

Η HELVICO HELLAS διαθέτει τα προϊόντα της στο τελικό καταναλωτή - ιδιώτη ή επαγγελματία - μέσω επιλεγμένων καταστημάτων.


Copyright 2009 © Helvico Hellas